طراحی سایت شخصی مهندس مهرناز غریب

ایشون در رشته مهندسي تكنولوژي معماري از دانشگاه علوم تحقيقات گلستان و همچنين تحصيلات تكميلي خود را در زمينه معماري داخلي انجام داده و داراي وركشاپ هاي داخلي انگلستان و تركيه را دارند.در حال حاضر طراح ،ناظر پروژه،مدرس پروژه هاي لوكس ساختماني هستند که افتخار طراحی و سئو آن را رهنما سئو داشته است

 


2022 06 03 022846 min سایت شخصی مهندس مهرناز غریب